O nas

Nasza firma

Psychotronet Paweł Karwat, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7141784579, REGON 061422110.

Nasza Misja

Oferować informacje i usługi z zakresu psychotroniki, organizować kursy lokalne